Burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz  i Dziekan Wydziału Zamiejscowego Społecznej Akademii Nauk dr Andrzej Jackiewicz podpisali porozumienie, które formalizuje dotychczasową współpracę miasta i uczelni. Porozumienie dotyczy wspólnych działań podejmowanych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, przygotowania kadr dla lokalnego biznesu oraz działań związanych z  promocją miasta i uczelni.

Wydział Zamiejscowy Społecznej Akademii Nauk w Brodnicy obejmuje patronat naukowy nad Zespołem Szkół nr 1 – Jako uczelnia zobowiązujemy  się do przeprowadzenia dodatkowych , bezpłatnych zajęć  z matematyki dla maturzystów – mówi Dziekan Wydziału Zamiejscowego Społecznej Akademii Nauk dr Andrzej Jackiewicz.  - Zajęcia, które odbywać się będą cyklicznie rozpoczynamy w najbliższy piątek o godz. 14.00 w ZS nr 1. Poprowadzi je dr Jerzy Romański.

Poza tym, uczelnia  zapewnia bezpłatne uczestnictwo uczniów i kadry nauczycielskiej ZS nr 1 w kole naukowym „Zarządzanie finansami” oraz udział w III Konferencji Naukowej nt. „Wirtualna rzeczywistość a problemy finansowe i podatkowe oraz ochrona danych osobowych”, Konferencja zostanie zorganizowana wspólnie z Urzędem Miejskim w Brodnicy 15 maja br. W planach współpracy znalazły się także działania, dotyczące wymiany doświadczeń kadry akademickiej i nauczycielskiej Miasto natomiast będzie wspierać działalność uczelni w zakresie współpracy naukowej z lokalnym biznesem, Zespołem Szkół nr 1, a także udzieli  pomocy  w organizacji konferencji naukowych.

- Już dwukrotnie organizowaliśmy wspólnie z uczelnią konferencje naukowe,  dotyczące szeroko pojętej przedsiębiorczości – mówi burmistrz Brodnicy. - Uczelnia umożliwiła nam również w swoim wydawnictwie Zeszytów Naukowych „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” promocję miasta. Książki, będące pokonferencyjnymi wydawnictwami  trafiły  do wielu  uczelni. Prezentowane są  również w formie elektronicznej Porozumienie  zawarliśmy na okres 2 lat - dodaje burmistrz.