Od 1 kwietnia adres zmienia Biuro Strefy Płatnego Parkowania. Z ulicy św. Jakuba przeprowadza się na ul. Gajdy13,  do siedziby głównej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.


- Biuro SPP  zgodnie z obowiązującym regulaminem Strefy , przyjętym przez Radę Miejską, oddalone będzie  od centrum miasta nie więcej niż 2 km – informuje prezes PGK Janusz Posłuszny. – Zmiana siedziby biura podyktowana została oszczędnościami. Dysponujemy w swojej siedzibie wolnymi pomieszczeniami, które mogą być przeznaczone właśnie na biuro SPP.  Do tej pory za pomieszczenia przy ul. św. Jakuba płaciliśmy czynsz.

W biurze Strefy Płatnego Parkowania zatrudnione są dwie osoby jako kontrolerzy. Od godz. 9.00 do 18.00 od poniedziałku do piątku i w soboty od godz. 8.00 do 14.00 można ich spotkać w Strefie.Kontrolerzy sprawdzają  czy parkujący samochody na terenie Strefy dokonali opłaty.

- Dla osób, które sumiennie opłacają postój zmiana siedziby biura nie będzie miala większego znaczenia- mówi prezes PGK. – Natomiast osoby, które z różnych przyczyn nie wykupują biletu postojowego, będą musiały zgłosić się do biura na ulice Gajdy 13.


Źródło: UM Brodnica