W Pałacu Anny Wazówny trwają prace termomodernizacyjne i remontowe. Pieniądze na te działania pochodzą z budżetu miasta i funduszy unijnych.
 Inwestycja kosztować będzie ponad 620 tys. złotych, z czego 75% kosztów pokryje dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku użyteczności publicznej , jakim jest  Pałac Anny Wazówny w Brodnicy. Przypomnijmy, że w tym  obiekcie swoją siedzibę ma  Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Urząd Stanu Cywilnego oraz Informacja Turystyczna. W ramach realizacji projektu zostały zaplanowane wydatki m.in. na: prace budowlano-montażowe, które obejmują: wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę okien wraz z montażem oraz malowanie elewacji. Wykonawcą inwestycji jest brodnickie  Przedsiębiorstwo Budowlane „KOM-BUD” Sp. z o.o.