13 listopada 2013 w  Toruniu najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  z okręgu toruńskiego i włocławskiego odebrali stypendia Prezesa Rady Ministrów. Wśród najlepszych byli też uczniowie z powiatu brodnickiego.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymują co roku uczniowie, którzy osiągają w szkole najlepsze wyniki w  nauce i zachowaniu oraz zostaną wytypowani przez  Rady Pedagogiczne i samorządy uczniowskie.

Ze szkół w powiecie brodnickim stypendia otrzymali:
Karolina Cichocka z ZSZ w Brodnicy
Paula Mroczkowska z I  LO
Karolina  Woźniak z III LO w Brodnicy
Andżelika Dzieża z ZS w Jabłonowie Pomorskim
Dawid Sierdziński z LO w ZS w Jabłonowie Pomorskim
Przemysław Betlejewski z ZSR w Brodnicy.
Stypendia  wręczali uczniom  Zbigniew Ostrowski,  Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Anna Łukaszewska ,  Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.