12 listopada 2013 r. ruszyła IX edycja konkursu, pn. „Segreguj razem z nami”, organizowanego przez Urząd Miejski w Brodnicy i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży brodnickich szkół i przedszkoli. Podstawą wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie i dostarczenie do  Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brodnicy, „Karty zgłoszenia udziału w Konkursie”, w terminie do dnia 12 listopada 2013 r., którą można pobrać ze strony www.brodnica.pl zakładka Ochrona Środowiska. Tylko terminowo dostarczone karty zgłoszeniowe będą upoważniać placówki oświatowe do udziału w konkursie. Do konkursu zostanie zakwalifikowana ilość makulatury oraz nakrętek zebrana w terminie od 12 listopada 2013 r. do 16 maja 2014 r. i potwierdzona przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy.

Przypomnijmy, że od 1 lipca 2013 r. weszła w życie ustawa, która wzorując się na doświadczeniach innych krajów europejskich zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiany ustawodawstwa dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi wprowadzone w kraju motywowane były koniecznością osiągnięcia przez Polskę zharmonizowanych norm odzysku i recyklingu ustalonych aktami prawa wspólnotowego. Nowy system ma m.in. na celu ograniczenie ilości składowanych odpadów komunalnych oraz zwiększenie pozyskiwania surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych. Podejmowane przez samorząd działania, w tym organizacja takich konkursów jak "Segreguj razem z nami" ma sprzyjać kształtowaniu wsród najmłodszych postaw proekologicznych. Celem  konkursu jest również pogłębianie znajomości problemów środowiskowych związanych z odpadami komunalnymi, pokazanie korzyści płynących ze zbiórki makulatury oraz innych surowców wtórnych, nabywanie umiejętności ograniczania ilości odpadów wytwarzanych w domu oraz aktywnego udziału w działaniach na rzecz środowiska

Zachęcamy do wzięcia udziału.