Biuro Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Brodnicy przypomina, że 30 września 2013r. ( poniedziałek ) upływa ustawowy termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w 2013r.


Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorców uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych w bieżącym roku.

W przypadku nie dokonania opłaty w obowiązującym terminie,  zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wygasają. Przedsiębiorca zaś może ubiegać się o nowe dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o ich wygaśnięciu.

Jednocześnie informujemy, iż jednym z warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest okazanie (do dnia 01 października 2013r) przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty III raty.


Urząd Miejski