Burmistrz Brodnicy przypomina  pracodawcom, którzy podpisali umowy na naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy z młodocianymi pracownikami, o obowiązku powiadomienia o zawartej umowie z młodocianym pracownikiem zamieszkałym w Brodnicy.

W przypadku pracodawcy, który jest rzemieślnikiem powiadomić należy  również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika. (Podstawa prawna: § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 r., Nr 60, poz. 278 ze zm.).

UM Brodnica