Co jeszcze w wakacje?

Do 31.08.13 (poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 11-15) - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Zamkowa 1 -  Letnia czytelnia na tarasie Pałacu Anny Wazówny (od strony parku Chopina) oraz filie - ul. Graniczna, Świętokrzyska, Wyspiańskiego.

Wakacje w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publiczne w Brodnicy (gry i zabawy integracyjne, zajęcia literacko-plastyczne, zajęcia czytelniczo-animacyjne, zajęcia pod hasłem „W bibliotece o rodzinie”. Projekt finansowany przez Urząd Miejski we Brodnicy.
Org. : MiPBP w Brodnicy

Do 9.08.13 (bez sobót i niedziel) – Muzeum w Brodnicy (piwnice zamkowe)
Zajęcia profilaktyczno- wychowawcze dla dzieci w formie półkolonii.
Dofinansowane przez Urząd Miejski w Brodnicy.
Org.: Muzeum w Brodnicy

Sierpień, wrzesień 2013 – świetlica środowiskowa, ul. Sikorskiego 62
Warsztaty artystyczne.
Org.: Brodnicki Dom Kultury

Źródło: UM Brodnica