20 czerwca 2013 r. o  godz. 10.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy odbędzie się szkolenie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

pt.: "Zasady sprzedaży napojów alkoholowych określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a szczególnie osobom nieletnim". Organizatorem szkolenia jest Urząd Miejski w Brodnicy oraz Miejska Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.