Symboliczny czek na 100 tys. zł wręczył brodnickim strażakom na zakup samochodu ratownictwa gaśniczego Burmistrz Brodnicy. Moment wręczenia czeku miał miejsce podczas uroczystości, które 9 maja odbywały się w Komendzie Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Brodnicy z okazji Dnia Strażaka. Oprócz finansowego prezentu, który pozwoli na zakup bardzo potrzebnego strażakom sprzętu, burmistrz skierował na ręce brygadiera Waldemara Szrull Komendanta KPPSP w Brodnicy stosowny adres. W okolicznościowym liście  gospodarz miasta kieruje do strażaków z okazji ich święta serdeczne życzenia i gratulacje. Dziękuje za trudną i odpowiedzialną pracę, za pełną poświęcenia służbę na rzecz mieszkańców Brodnicy, ochrony ich zdrowia i mienia. Życzy spełnienia planów i zamierzeń, zadowolenia z wypełnianych obowiązków służbowych, a także zdrowia i pomyślności w życiu prywatnym.