Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brodnicy przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku przeprowadzenia w miesiącu kwietniu corocznej akcji deratyzacji. W Brodnicy rozpoczyna się wiosenne akcja deratyzacji. Zgodnie z obowiązującym na terenie miasta „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Brodnicy” właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia w kwietniu corocznej akcji deratyzacji. Obowiązek ten dotyczy w szczególności miejsc takich jak: węzły ciepłownicze i przyłącza, korytarze, pomieszczenia piwniczne, osłony śmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne i magazyny. Osoby, prowadzące prace remontowe lub budowlane instalacji sanitarnej na terenie swoich posesji proszone są o zabezpieczenie otworów wlotowych. Informujemy również, że każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do  udzielenia, w przypadku kontroli, informacji   i okazania stosownych dokumentów potwierdzających przeprowadzenie deratyzacji uprawnionym organom.