W dniach 15-17 kwietnia 2013 r. w Brodnicy odbędą się bezpłatne badania mammograficzne.  Mammobus znajdować się będzie przy Pałacu Anny Wazówny (ul. Zamkowa 1).

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia, gdyż w tej grupie wiekowej obserwowalny jest wzrost zachorowań na nowotwór złośliwy, jakim jest rak piersi.

Panie nie objęte programem profilaktycznym mogą wykonać badanie odpłatnie – na podstawie zaświadczenia lekarskiego.
Kobiety, które planują wykonać badanie w mammobusie firmy FADO, powinny  wcześniej zarejestrować się pod nr tel: 801 080 007 lub 58 666 2 444 lub na www.rejestracja.fado.pl, a także  przynieść ze sobą dowód osobisty.

Mammografia, czyli rentgenowskie badanie piersi, to najbardziej skuteczna metoda w diagnostyce wczesnych objawów raka piersi. Wczesne wykrycie tego nowotworu gwarantuje niemal 100% pewności na wyleczenie choroby, dlatego warto się badać. Co więcej, mammografia jest badaniem bezpiecznym i wykonywanym przy użyciu minimalnej dawki promieniowania rentgenowskiego.

Badania wykonuje firma FADO Centrum Usług Medycznych z Gdyni. Jest to największy w Polsce świadczeniodawca, który do wykonywania badań wykorzystuje mammobusy. Każdego dnia aż 13 mobilnych pracowni mammograficznych FADO bada kobiety niemal w całej Polsce.