Burmistrz Brodnicy ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w sferze kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 r.

Konkurs ofert polegać będzie na wsparciu finansowym następujących zadań: wspieranie wartościowych przedsięwzięć mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego na terenie miasta Brodnicy polegających na renowacji i konserwacji zabytków oraz organizacja festiwali, przeglądów, konkursów, imprez oraz innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej w Brodnicy.
Termin składania ofert upływa 6 lutego 2013 r.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brodnicy - www.bip.brodnica.pl/zakładka przetargi/konkurs ofert/ Wydział Rozwoju, Współpracy Zewnętrznej i Informacji.

Źródło: Urząd Miejski