W listopadzie 2012 r. ogłoszony został konkurs na zaprojektowanie i wykonanie graffiti na jednej z dwóch ścian znajdujących się w Skate-Park-u na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy ul. Królowej Jadwigi 1. W związku ze zbyt małą ilością prac, które wpłynęły konkurs pozostaje nierozstrzygnięty. W przypadku ogłoszenia drugiej edycji konkursu zgłoszone dotychczas prace mogą ponownie wziąć w nim udział.
Decyzja o ponownym ogłoszeniu konkursu należy do jego organizatorów.