W czasie patriotycznej uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości Burmistrz Brodnicy i Przewodniczący Rady Miejskiej w Brodnicy uhonorował  Medalami i Statuetką  Primus Inter Brodnicienses oraz Medalem Brodnicy i okazjonalnymi dyplomami mieszkańców miasta , którzy pracą, zaangażowaniem  i talentem służą Małej Ojczyźnie.

Wyróżnienia otrzymali:
Pan Wojciech Wojenkowski - Statuetkę PRIMUS INTER BRODNICIENSES w dowód uznania za pracę na rzecz rozwoju miasta

Panowie: Zbigniew Bejger,  Stanisław Cieszyński, Mieczysław Grabowski,  Jan Kopiczyński, Jan Weydmann - Medale PRIMUS INTER BRODNICIENSES w dowód uznania za pracę na rzecz rozwoju miasta

Pan Marian Kuczyński i pan Zygmunt Krzemiński - Medale PRIMUS INTER BRODNICIENSES z wyrazami uznania za działania na rzecz upowszechniania idei ochrony przeciwpożarowej

Medal Brodnicy w dowód uznania za działania na rzecz rozwoju turystyki i promowanie Brodnicy otrzymał pan Jarosław Orzech

Wyróżnienia – okolicznościowe  akwarele w dowód uznania za działania na rzecz rozwoju turystyki i promowanie Brodnicy otrzymali: pani Halina Siekierska i pan Roman Żołnowski

Urząd Miejski