Biuro Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Brodnicy przypomina, że 30 września 2012r. ( niedziela ) upływa ustawowy termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w 2012 r.


Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorców uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych w bieżącym roku.
W przypadku nie dokonania opłaty w obowiązującym terminie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wygasają, przedsiębiorca zaś może ubiegać się o nowe dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o ich wygaśnięciu.
Wpłaty gotówkowej można dokonać w kasie urzędu do dnia 28 września br. (piątek) w godz. 730-1530 lub na konto  Bank PKO BP S.A. O/Brodnica nr 951020 5024 0000 1302 0010 0883.