Mieszkańcy budynku zwanego potocznie przez brodniczan „belwederem’, przy ul. Niskie Brodno są zadowoleni z prac remontowych, które aktualnie prowadzone są  na dachu ich domu. Wartość zadania wynosi  115.499,00zł

Od lipca br. trwają prace  remontowe dachu na budynku przy ul. Niskie Brodno 1 (belweder). Wartość zadania wynosi 115.499,00zł.  W tegorocznym budżecie znalazły się pieniądze na  to zadanie. Mieszkańcy domu od wielu lat domagali się remontu dachu.

Zakres robót, które  wykonywane są na dachu dotyczą: prac rozbiórkowych elementów więźb, rynien i papy, naprawy attyk, wykonania: izolacji przeciwwilgociowej, tynków zewnętrznych wraz z ich malowaniem, uzupełnienia ścianek z cegieł. Poza tym, nastąpiła wymiana więźby dachowej i deskowania. Dach będzie miał nowe  pokrycie papą i dachówką bitumiczną czerwoną. Budowlańcy  wymienią rynny i rury spustowe. Odbędzie się także montaż okien połaciowych, wyłazu dachowego. podsufitki, wywietrzaków, instalacji odgromowej, obróbki blacharskiej.