W ramach Kampanii „Postaw na Rodzinę” w dniach 31.08.2012 – 2.09.2012r. w Ośrodku Wypoczynkowym Dla Dzieci i Młodzieży w Cichem odbyły się warsztaty  dla członków rodzin z problemem alkoholowym. Tematem zajęć była „ Przemoc w rodzinie”.

Realizatorem działań edukacyjno-korekcyjnych był MOPS w Brodnicy.

Problem przemocy domowej występuje we wszystkich społeczeństwach i kręgach kulturowych. Występuje również w naszej gminie w rodzinach o różnym statusie społecznym, bardzo często łączy się z problemem  nadużywania alkoholu.  Przemoc domowa może być zarówno przyczyną jak i skutkiem dysfunkcji w rodzinie.

Celem warsztatów było podejmowanie działań podnoszących wiedzę i  świadomość w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.