Od 3 września uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół nr 1 w Brodnicy mają do swojej dyspozycji kolejne pomieszczenia.

Po wielu latach udało się dokończyć budowę Segmentu nr 1 przy szkole. Na te sale lekcyjne, pomieszczenia dydaktyczne i pomieszczenia administracyjno-gospodarcze społeczność szkolna czekała bardzo długo, bo aż 23 lata. Budowa Segmentu nr 1 została wstrzymana w 1989 roku i do 2011 tak naprawdę, nic się tam nie działo. W poprzedniej kadencji pojawiła się ze strony władz miasta propozycja sprzedaży budynku SWSPiZ w Łodzi, jednak radni takiej propozycji się sprzeciwili. Burmistrz J. Radacz po objęciu urzędu zdecydował o kontynuowaniu budowy segmentu. Zaplanowano na ten cel pieniądze w budżecie miasta. Od momentu pojawienia się możliwości zbudowania segmentu planowano, by znajdowały się w nim sale lekcyjne i pomieszczenia dla administracji. Charakter obiektu nie uległ więc zmianie.

Inwestycja kosztowała miasto: 871.156,92zł Prace wykonywane były zgodnie z harmonogramem robót. W segmencie znajdują się na parterze : pracownia informatyczna, fizyko-chemiczna, pomieszczenie serwera, sekretariat, gabinet dyrektora i księgowej, inne pomieszczenia gospodarcze. I piętro zajmuje biblioteka, pracownia: językowa, multimedialna, biologiczna oraz  pomieszczenia gospodarcze. Powierzchnia użytkowa całkowita 810,86m2