Muzeum w Brodnicy zaprasza do zwiedzania wystawy "Serenissima", złożonej z prac Wojciecha Weissa i jego żony Aneri Ireny Weissowej Jest to malarski plon pobytów w Wenecji artystów. Obrazy olejne stanowiące najmocniejsze akordy kompozycyjne, odnajdują swoje echa w licznych akwarelach i rysunkach. Monochromatycznych akcentów dodają brzmiące między innymi tonacjami grafiki. Ekspozycję wzbogacają wykonane tą samą ręką archiwalne fotografie.

Wojciech Weiss, jeden z najwybitniejszych malarzy okresu Młodej Polski i międzywojnia, jak żaden inny z jemu współczesnych, związany był z kulturą i krajobrazem Włoch. Jego twórczość - zwłaszcza ta dojrzała - została ukształtowana w znacznej mierze przez oddziaływanie sztuki włoskiej, a w szczególności malarstwa weneckiego. Włochy towarzyszyły również późniejszym okresom twórczości Weissa, przepajały ją swoistą barwą i świetlistością, uczyły postrzegania pleneru, jako żywego, nasyconego brzmieniem najczystszego koloru, obiektu artystycznej obserwacji. Efektem pobytu Weissa wraz z żoną w Wenecji z 1913 r. jest cykl akwarel, nielicznych stosunkowo prac olejnych oraz niezwykle pięknych fotografii. W latach dwudziestych i trzydziestych artysta wielokrotnie powraca do Wenecji - miasta, którego atmosferę można chłonąć bez końca. Malował tam bardzo dużo, olejem, jak również akwarelą, szkicowniki zapełniały się pięknymi rysunkami, które następnie wykorzystywane były do serii drzeworytów, litografii i monotypii. W tej podróży towarzyszył mu ponadto aparat fotograficzny, którym wykonał unikatową dokumentację na celuloidowych kliszach.

Wystawę można zwiedzać codziennie w godz. od 10.00 do 17.00