Uprzejmie informujemy, że od 9 lipca 2012 r. Urząd Stanu Cywilnego w Brodnicy zmienia swoją siedzibę.

Od tego dnia będzie mieścił się w Pałacu Anny Wazówny przy ul. Zamkowej 1 (wejście boczne - przy Informacji Turystycznej). Z powodu zmiany siedziby Urzędu Stanu Cywilnegow Brodnicy wdniach 5-6 lipca  2012 r. moga wystąpić  utrudnienia w przyjmowaniu klientów przez pracowników USC, za ktore z góry pracownicy USC przepraszają. W tych dniach, w sprawach pilnych - czyli dotyczących rejestracji zgonów, należy zgłaszać się do nowego biura  USC w Pałacu Anny Wazówny przy ul. Zamkowa 1 w Brodnicy, a nie jak do tej pory do Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

Poniżej podajemy obowiazujące numery telefonów (nie ulegają zmianie).

Centrala 56 49 30 300

Kierownik 56 49 30 612

Z-ca 56 49 30 621

Tele/faks 56 49 35 360

Dodatkowo informujemy, że od 1 lipca br następuje również zmiana godzin pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego, zatem i pracowników USC: poniedziałek: 7.30 – 15.30, wtorek: 8.00-16.00, środa, czwartek i piątek: 7.30 – 15.30