Kilkanaście lat temu, z inicjatywy gwardiana ks. Eugeniusza Krajewskiego miasto przyjęło na swego patrona św. Antoniego. Od tej pory, co roku 13 czerwca odbywają się w Brodnicy uroczystości religijne.

W tym roku, organizator uroczystości ojciec gwardian Florentyn Nowak -  Proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny zaprasza mieszkańców do uczestnictwa w  święcie. Tego dnia spotykamy się o godz. 17.00 na ul. Zamkowej ( przy scenie), gdzie  rozpocznie się krótka liturgia. Po niej ulicami miasta do klasztoru wyruszy procesja. Zwieńczeniem Dnia Patrona Miasta będzie nabożeństwo w kościele klasztornym, któremu przewodniczyć będzie ks. prałat dr Krzysztof Lewandowski Proboszcz Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Św. Antoni - pochodził z bogatej, szanowanej rodziny z Lizbony. Ochrzczono go imieniem Ferdynand. Mając 18 lat wstąpił najpierw do zakonu Kanoników Regularnych św. Augustyna. Studiował dzieła klasyków łacińskich i święte księgi. Przeniesiony do Opactwa Świętego Krzyża w Coimbrze (ówczesnej stolicy Portugalii) w 1219 otrzymał święcenia kapłańskie. Istotne dla jego życia okazało się spotkanie  z pięcioma franciszkanami, którzy  podążali do Maroka aby nauczać muzułmanów. Ferdynand był pod wrażeniem ich prostego, ubogiego, ale jakże pogodnego stylu życia. Kiedy rok później otrzymał wieści, że franciszkanie zginęli śmiercią męczeńską postanowił wstąpić (w 1220 r) do zakonu franciszkanów Zakonu Braci Mniejszych. Przyjął wówczas imię Antoni i rozpoczął studiowanie myśli św. Franciszka.