Podczas 18. Sesji Rady Miejskiej w Brodnicy  samorządowcy przyjęli program „opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Brodnicy w 2012 roku’. Program przyjmowany jest każdego roku na mocy ustawy z 16 września 2011 roku.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Brodnicy na rok 2012 obejmuje w szczególności psy i koty, gdyż skala bezdomności tych zwierząt jest największa.

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są: porzucanie zwierząt przez właścicieli, niekontrolowane rozmnażanie oraz brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie sterylizacji i kastracji.

Zadania opisane w programie realizować będzie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt w Brodnicy w „Schronisku dla zwierząt Reksio”. na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2012 r wskazuje sie gospodarstwo prowadzone przez pana Lecha Wiśniewskiego, które znajduje się w Gorczenicy 89.

Wprowadzenie programu skutkuje rozszerzeniem obowiązków gminy o kastrację zwierząt w schroniskach, konieczność określenia trybu zapewnienia miejsc dla zwierząt gospodarskich oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych. Wprowadza również znakowanie psów w schroniskach.

W budżecie miasta na rok 2012 na realizację programu przeznaczono 150 tys. zł .