22 marca 2012 r. w brodnickich szkołach organizowany był Dzień Przedsiębiorczości, w ramach którego uczniowie odbywają praktyki w brodnickich firmach, instytucjach i urzędach.

W tym dniu w Urzędzie Miejskim w Brodnicy praktyki odbyli uczniowie dwóch brodnickich szkół, które uczestniczyły w tej ogólnopolskiej akcji. Uczniowie Technikum Ekonomicznego (Zespół Szkół Zawodowych) i Technikum Hotelarskiego (Zespół Szkół Rolniczych) zapoznali się ze strukturą i funkcjonowaniem urzędu.

"Dzień przedsiębiorczości" to program skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowany za pośrednictwem Internetu. Jest on projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

- odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
- zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
- pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
- doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
- zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.