Osoby, które chciałyby zawodowo zająć się opieką nad małymi dziećmi zapraszamy do odwiedzenia strony www.zlobki.mpips.gov.pl

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzki w Bydgoszczy informuje, że został zakończony pierwszy etap prac nad stroną internetową zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Strona ta jest skierowana nie tylko do rodziców małych dzieci , ale również do podmiotów, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą w ww. formach ( przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Ponadto, na stronie znajdują się informacje skierowane do osób, które chciałyby zawodowo zająć się opieką nad małymi dziećmi, tzn. zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem w żłobku.