W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu  podpisano umowę na dofinansowanie projektu dotyczącego edukacji ekologicznej zlożonego przez Gminę Miasta Brodnicy. Wsparcie finansowe otrzyma projekt pt. "Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w XVII-wiecznym spichlerzu".

„Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w XVII wiecznym spichlerzu w Brodnicy” to projekt o całkowitej wartości wynoszącej  387 936,93 zł. Dofinansowanie wynosić będzie 271 555,85 70,00 zł.

Gmina Miasta Brodnica posiada XVII wieczny spichlerz, który w części dzierżawiony jest przez Muzeum, powołane do życia 29 marca 1973 roku. Jest to placówka naukowo-oświatowa realizująca zadania statutowe w ramach działów: archeologii, historii, etnografii i przyrody. Obszarem działania jest szeroko rozumiany region brodnicki. W związku z tym, że zostały przeniesione magazyny muzealne  znajdujące się w XVII wiecznym spichlerzu do obiektu muzeum przy ul. Kamionka muzeum zyskało 180 m2, które wspólnie z miastem postanowiło przeznaczyć na stworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej. Takie działanie pozwoli  na rozszerzenie zakresu prowadzonych już zajęć ekologicznych przez Muzeum w Brodnicy.

Projekt będzie składał się z następujących elementów:

1. Przygotowanie Studium Wykonalności - opracowanie dla każdego kiosku programu edukacyjnego mającego na celu m.in. zilustrowanie bogactwa gatunków flory, fauny i środowiska przyrodniczego regionu z dostosowaniem w zależności od grup wiekowych i ich potrzeb.

2. Roboty budowlane : wymiana instalacji elektrycznej, prace tynkarskie.

3. Zakup elementów ekspozycji : akwarium z oprzyrządowaniem (2 zestawy), kioski informacyjne (4 sztuki), monitor, jednostka sterująca kioskiem, oprogramowanie, gabloty ekspozycyjne, oświetlenie - lampy (56 szt.), rzutnik multimedialny.

4. Prace przygotowawcze i montażowe, promocja projektu

Muzealną ekspozycję przyrodniczą tworzyć będzie również ponad 100 okazów wypchanych zwierząt, żyjących na Pojezierzu Brodnickim w różnych  środowiskach przyrodniczych  Otwarcie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Muzeum w Brodnicy planowane jest na koniec tego roku