Działające w Brodnicy organizacje kombatanckie zmieniają swoje dotychczasowe siedziby.

Do tej pory związki i stowarzyszenia kombatanckie swoje biura miały w budynku Poradni Rodzinnej przy ul. św. Jakuba. W związku z likwidacją placówki i przejęciem jej zadań przez  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy budynek przy ul. św. Jakuba również przejął brodnicki MOPS. Liczne zadania, które ośrodek musi realizować spowodowały, że wszystkie pomieszczenia  w obiekcie zostały przeznaczone na jego potrzeby. Kombatantom zaproponowano nowe, wygodne i odpowiadające ich potrzebom lokale. Od 1 lutego Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związek Emerytów i Rencistów, Związek Sybiraków, Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie  i Związek Emerytowanych Kolejarzy swoją siedzibę ma w budynku Urzędu Miejskiego w Brodnicy w Pałacu Anny Wazówny zlokalizowaną w pomieszczeniu obok Informacji Turystycznej. Dotychczasowe dni i godziny urzędowania poszczególnych związków zostają bez zmian. Natomiast Związek Inwalidów Wojennych i Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników swoje siedziby od 1 lutego mają w budynku BTBS znajdującym się przy ul. Kościelnej 11.


Poniżej podajemy harmonogram urzędowania poszczególnych związków i stowarzyszeń kombatanckich w nowych siedzibach.

Harmonogram korzystania z pomieszczenia przez organizacje pozarządowe i organizacje kombatanckie w Pałacu Anny Wazówny - budynku Urzędu Miejskiego w Brodnicy zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 1.

Wtorek

10.00 – 12.00

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

ŚRODA

8.00 – 10.30

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

10.30 – 12.30

Związek Sybiraków

12.30 – 14.00

1 raz w miesiącu

Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

14.00 – 16.00

Związek Emerytowanych Kolejarzy w Brodnicy

PIĄTEK

10.00 – 12.00

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

Harmonogram korzystania z pomieszczenia przez organizacje pozarządowe i organizacje kombatanckie w budynku BTBS zlokalizowanego przy ul. Kościelnej 11.

Czwartek  ( pierwszy i trzeci w miesiącu)
10.00 – 12.00 - Związek Inwalidów Wojennych

Czwartek ( pierwszy w miesiącu )
10.00 – 12.00 -  Związek Represjonowanych Politycznie Górników Żołnierzy