W związku z wchodzącą w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawą o języku migowym nakładająca na organy administracji publicznej obowiązek świadczenia usługi pozwalającej na komunikowanie się osób doświadczających trwale lub czasowo trudności w komunikowaniu się,

prosimy osoby zatrudnione w podmiotach zobowiązanych,  chętne do udziału w podstawowym kursie języka migowego o kontakt z Urzędem Miejskim w Brodnicy tel. (56) 4930632. Zebranie grupy 12 osobowej pozwoli na zorganizowanie kursu w Brodnicy.  Termin zgłaszania chętnych osób  do 27 stycznia 2012 r.