Burmistrz Brodnicy oraz Dyrektor Miejskiej  i Powiatowej Biblioteki Publicznej zapraszają na wykład z cyklu: "Książka i wiedza" pt."Anna Wazówna w świetle najnowszych badań i publikacji" z udziałem historyk sztuki Alicji Saar - Kozłowskiej z Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.
Alicja Saar-Kozłowska - historyk sztuki, muzeolog, od 1983 roku jest wykładowcą na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w Zakładzie Muzealnictwa Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych, członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Międzynarodowego Centrum Zarządzania Informacją. W roku 1996, za całokształt badań nad rodziną Wazów w Polsce i Szwecji, została uhonorowana przez Jego Wysokość Króla Szwecji Karola XVI Gustawa Medalem Gwiazdy Polarnej. Szczególnym polem zainteresowań naukowych Alicji Saar-Kozłowskiej jest biografia Anny Wazówny - córki króla Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki - niezwykłej kobiety żyjącej na początku czasów nowożytnych, której zainteresowania obejmowały botanikę i ziołolecznictwo.

Spotkanie odbędzie się 26 stycznia (czwartek) w Sali Wielkiej Pałacu Anny Wazówny o godzinie 17.30.