NZOZ Mammo - Med. Centrum Diagnostyki i Usług Medycznych w Gdańsku we współpracy z brodnickim Urzędem Miejskim przeprowadzi bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet od 50 do 69 roku życia.

Badania będą prowadzone w dniach  17 i 18 stycznia 2012 r. w godzinach od 10.00 do 13.00 oraz od 14.00 do 18.00. Rejestracji telefonicznej należy dokonywać pod numerem telefonu 58 3257602, 58 3257605. Na badania zapraszamy na ulicę Zamkową 1. Mammobus będzie usytuowany na placu parkingowym w sąsiedztwie Pałacu Anny Wazówny. Badania są finansowane przez Kujawsko- Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy.