Filia biblioteczna nr 4 działała 20 lat na Osiedlu Michałowo przy ulicy Kazimierza Wielkiego.

Jednostka wspierała znajdującą się niedaleko, bo przy ul. Wyspiańskiego, filię biblioteczną nr 1. Nieustanna rozbudowa brodnickich osiedli zrodziła potrzebę korekty w rozmieszczeniu filii działających w ramach biblioteki publicznej. Należało przede wszystkim wziąć pod uwagę mieszkańców, mieszkających daleko od centrum Brodnicy, gdzie skupia się życie kulturalne miasta. Przeprowadzka filii nr 4 na osiedle Grunwald i wydłużenie czasu jej pracy z czterech do ośmiu godzin, jest wynikiem przemyślanego działania mającego na celu przybliżenie mieszkańcom osiedla oferty kulturalnej organizowanej przez gminę miasta Brodnicy.

Filia nr 4 działająca do tej pory w pomieszczeniu o powierzchni 26 m. kw. będzie teraz miała siedzibę w lokalu o powierzchni 54,20 m. kw. Oprócz bogatego zbioru książek dla dorosłych, dzieci i młodzieży,  prasy oraz czasopism, filia oferować będzie na początek dwa stanowiska komputerowe z darmowym dostępem do Internetu, zajęcia świetlicowe o różnej tematyce dla dzieci i młodzieży oraz dziecięcy klub książki. W filii znaleźć będzie można informacje na temat wszystkich aktualnych imprez kulturalnych planowanych w danym miesiącu na terenie Brodnicy. Z czasem rozwijana będzie m.in. oferta usługowa. Powstanie m.in. stanowisko z kserokopiarką i skanerem.

Brodniccy bibliotekarze mają nadzieję, że filia nr 4 stanie się miejscem, gdzie spotykać się będą w przyszłości ci mieszkańcy osiedla Grunwald i innych dzielnic miasta, pragnący oprócz czytania, rozwijać tu swoje pasje i zainteresowania kulturalne.

Uroczyste otwarcie filii nr 4 przy ulicy Świętokrzyskiej 1 odbędzie się 9 stycznia o godzinie 12.