Burmistrz Brodnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu w Brodnicy w 2012 r.

Konkurs adresowany jest do klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia oraz organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania sportu na rzecz mieszkańców Brodnicy i polegać będzie na wsparciu finansowym następujących zadań:

1) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym;

2) szkolenie sportowe seniorów oraz udział we współzawodnictwie sportowym;

3) organizacja imprez sportowych.

Termin składania ofert upływa 27 stycznia 2012 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie www.bip.brodnica.pl, (zakładka przetargi/konkurs ofert/Biuro Sportu, Turystyki i Rekreacji), można je również uzyskać w Urzędzie Miejskim w Biurze Sportu, Turystyki i Rekreacji (pok. 108), tel. 56 4930352.