O MIEJSCOWOŚCI
Wieś znana już w 1423 r. W 1526 r jako własność rycerska w komturstwie brodnickim. W okresie polskim należała najpierw do Urszulu Bajerskiej w 1526 r., nastepnie do rodziny Elżanowskich, a ok. 1733 r. dobra były w posiadaniu Sumowskich, od poł XVIII w. W rekach czapskich. W XVI w. Znajdował się w niej wyszynk piwa, komornica, kowal, rybak.
WARTO ZOBACZYĆ
Dawny dwór – (obecnie plebania) - wzniesiony w 2 ćw. XIX w, późnoklasycystyczny, murowany z cegły, otynkowany, parterowy z wysokimi piwnicami., siodłowym dachem. Załozony na planie prostokata o dwutraktowym układzie wnętrz, z kaplicą z części pd. - wsch.. W otoczeniu pozostałość parku krajobrazowego, gdzie nowy kościół.