Burmistrz Brodnicy zaprasza na bezpłatne seminarium zatytułowane Analiza finansowa dla nieekonomistów promujące innowacyjną na rynku polskim, automatyczną e-usługę umożliwiającą opracowanie prognoz sprawozdań finansowych, ocenę rentowności inwestycji oraz weryfikację płynności finansowej.

E-usługa umożliwia Państwu sporządzanie analizy kosztów i korzyści zgodnie z obowiązującym standardami. Zakres generowanego raportu końcowego jest odpowiedni do opracowania biznes planu/studium wykonalności niezbędnego w procesie ubiegania się o fundusze unijne m. in. w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Uczestnicy seminarium zdobędą cenną umiejętność przeprowadzenia analizy metodą czterech prostych kroków. Organizatorzy dowiodą, że całą procedurę można zakończyć w ciągu 15 minut, bez specjalistycznej wiedzy ekonomicznej. Dodatkową zaletą jest to, że każdy użytkownik e-usługi może przeprowadzić analizę w dowolnym czasie oraz dowolnego miejsca na świecie.

Seminarium realizowane jest w ramach projektu pn. „Platforma cyfrowa dla MSP oraz wdrożenie e-usługi ocena efektywności finansowej i ekonomicznej projektów inwestycyjnych"

Seminarium odbędzie się w dniu 28.12.2011 r. o godz. 930 w sali  Urzędu Miejskiego w Brodnicy. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu w Urzędzie Miejskim, pokój 203 do 21.12.2011 r. Liczba miejsc ograniczona.

Informacji udziela Magdalena Hoga - kierownik Biura Projektów Europejskich, tel. 056 49 30 626