Zapraszamy na promocję książki o brodnickich chórach, w tym o "Canto Grazioso" w dniu 1 grudnia o godz. 17:30 do Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy.

Publikacja zawiera historię brodnickich chórów od 1869 roku do czasów obecnych. Została wypełniona spora luka wydarzeń kulturalnych, a opracowanie tematu wydane jest pod redakcją Mirosławy Barczewskiej. Współautorkami są: Lucyna Cyrankowska, Justyna Kopeć, Wiesława Lewandowska, Aleksandra Maciejewska, Katarzyna Pawłowska, Anna Stóżyńska i Magdalena Stybor. Wydawcą jest Firma MULTI.  Egzemplarz książki kosztuje 40 zł.