”Podobnie jak jesień może być najlepszą i najpiękniejszą porą roku, tak i starość może być najlepszym i najpiękniejszym okresem życia”.


Odbyła się w Toruniu konferencja „Uniwersytety III wieku – atrakcyjną formą aktywności osób starszych”. W konferencji uczestniczyła kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brodnicy. wraz  z terapeutkami . Wyjazd na konferencję był celowy i owocny, bowiem Rada Programowa WTZ rozpoczyna w dniu 20 października 2011r. realizację zajęć Brodnickiego Uniwersytetu III Wieku. Uniwersytet zaczął funkcjonować „małymi kroczkami” już wiosną tego roku. W zajęciach uczestniczyło 26 osób w następujących sekcjach: informatyczna, lingwistyczna, rękodzieła, usprawiania ruchowego i turystyki.Zajęcia będą kontynuowane.

- Udział w konferencji, w której uczestniczyło 16 Uniwersytetów III Wieku był okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania form współpracy - informuje Barbara Tuptyńska kierownik WTZ w Brodnicy. - Przyczyni się to do podniesienia atrakcyjności i jakości pracy naszego Uniwersytetu. Nasi słuchacze będą mogli uczestniczyć w wykładach realizowanych przez Uniwersytet III Wieku funkcjonujący przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Osoby chętne do udziału w proponowanej ofercie zapraszamy na spotkanie inauguracyjne, (20.10.2011r., godz. 13:30). Spotkanie odbędzie się w siedzibie WTZ ul. Wyspiańskeigo13. Zajęcia prowadzić będą terapeuci WTZ, a uczestnicy niepełnosprawni realizując proces rehabilitacji będą ich asystentami.
Asystenci zadbają o przygotowanie sal, materiałów dydaktycznych, jak również podadzą kawę, herbatę itp.. Realizacje zajęć na Uniwersytecie III Wieku będzie kolejnym zadaniem integracyjnym niepełnosprawnych, Radę Programową WTZ ze środowiskiem brodniczan.
Powyższa forma działania WTZ jest pierwszą i jedyną w kraju realizowaną przez niepełnosprawnych.