O MIEJSCOWOŚCI
WARTO ZOBACZYĆ

 

Kościół parafialny

Kościól parafialny p. w. Św Stanisława – wzniesiony w 2 poł. XIV w.

Kościół parafialny

Kościół parafialny

Kaplica - z pocz. XX w., usytuowana na drodze do warpalic z XIX – wieczną rzeźbą Matki Boskiej Skępskiej Grodzisko wczesnośredniowieczne i nowozytne – zwane miejscowo “Kocią Górką”, położone na skraju wsi w dolinie rzeki RypienicyO MIEJSCOWOŚCI
We wczesnym śrdniowieczy gród. Wieś wzmiankowana w 1230 r., należała prawdopodobnie do kasztelanii michałowskiej, w 1303 r. Zajął ją książę dobrzyński Ziemowit, od XVI w. W posiadaniu rodziny Dulskich, poźniej Nałęczów, od końca XVIII w. Własność rodziny Sierakowskich.
WARTO ZOBACZYĆ

 

Kościół parafialny

 

Kościół parafialny p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – gotycki, zbudowany zapewne nz przełomie XIV i XV w. Nauwage zasługują portrety kolatorów: teodora Sierakowskiego, Marianny Sierakowskiej, Anny Teodory Sierakowskiej, Heleny z dzieduszyckich Sierakowskiej, Kajetana Sierakowskiego i Mariana Pyndynkowskiego, a także tablice nagrobne Teodora i Kajetana Sierakowskich. W kościele cudowny obraz Świętej Rodziny (zwany obrazem Matki Boskiej Osieckiej) koronowany 25 czerwca 1995r.

Kościół parafialny

Dzwonnica przykościelna – z 1823r. Z dzwonami z 1894r

Dzwonnica

Plebania – z 1 poł. XIX w., zabytek klasy zerowej Cmentarz grzebalny – z 1831 r. Wraz z krzyżem cholerycznym z 1894r. Rzeźba św Rocha – z 1856 r. Spichlerz folwarczny – zbudowany na przełomie XVIII i XIX w., przekształcony na mieszkania (zwany lokalnie oałacem) Grodzisko wczesnośredniowieczne – wyzynne, owalne, otoczone wałem i fosą, znajduje sie na obszarze dawnego parku dworskiego.WARTO ZOBACZYĆ

warto zobaczyć OSIEK
STRZYGI


STRONY O REGIONIE


FIRMY