Ukazał się numer specjalny pisma „Ziemia Michałowska”. Numer poświęcony jest w całości 180. rocznicy zakończenia Powstania Listopadowego. Gazetę wydała Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy.

Nowy numer gazety adresowany jest zarówno dla dorosłych, jak i uczniów szkół. Ci ostatni mogą z powodzeniem wykorzystać czasopismo jako pomoc naukową przy lekcjach dotyczących historii Polski oraz historii regionu brodnickiego. W gazecie znalazł się tekst opisujący powstanie listopadowe począwszy od wybuchu po jego zakończenie i przejście polskich żołnierzy przez granicę pruską. Można przeczytać rozmowę o szansach powstania z profesorami: Andrzejem Szmytem i Norbertem Kasparkiem z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego. O kalendarzu imprez miejskich dotyczących rocznicy zakończenia powstania, informuje szczegółowo ramowy program obchodów prezentując gdzie, kiedy o której godzinie będzie działo się coś ciekawego.
W gazecie czytelnik znajdzie też teksty jak wyglądało życie w naszym mieście w pierwszych latach XIX wieku. Zamieszczono wspomnienia uczestników powstania i naocznych świadków internowania polskich żołnierzy, fragmenty powieści historycznej, oraz popularny wiersz Wincentego Pola pt. „Stary ułan pod Brodnicą”. Ciekawym i ważnym uzupełnieniem są szkice na temat powstania w polskiej literaturze i malarstwie, opisy pamiątek znajdujących się w zbiorach muzeum brodnickiego, prace plastyczne lokalnego plastyka Janusza Bronclika, ciekawostki historyczne, opisy miejsc pamięci. Nie zabrakło także rozrywki w postaci rebusów, krzyżówek i szarad oraz publikacji poświęconej trasie turystycznej związanej z miejscami kojarzonymi z powstaniem listopadowym.
Numer gazety można otrzymać bezpłatnie w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Brodnicy lub na stronie internetowej brodnickiej Biblioteki w formie elektronicznej.