Informacja BURMISTRZA BRODNICY z dnia 1 września 2011 r. o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Informuję, że do dnia 16 września 2011r. przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów do składów 16 obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Brodnicy w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.
Kandydatami do komisji mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców miasta Brodnicy.
Kandydatów do komisji mogą zgłaszać komitety wyborcze (pełnomocnik komitetu lub osoba upoważniona przez pełnomocnika) w Wydziale Organizacji Urzędu w Urzędzie Miejskim w Brodnicy w godzinach od 8.00 do 16.00.
Sposób zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowe zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych został ustalony w Uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Do celów zgłoszenia został ustalony wzór „Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych”, będący załącznikiem do w/w uchwały PKW.
Uchwała PKW i wzór zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl w zakładce „wybory Sejm/Senat” – „2011” – „Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej”.
Dodatkowe informacje dotyczące sposobu zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych oraz trybu powoływania tych komisji można uzyskać w Urzędzie Miejskim pod numerami telefonów: 4930602, 4930615, 4930349 i 4930339,

BURMISTRZ
Jarosław Radacz