Do końca listopada zostaną ukończone place przy SP nr2, SP nr7 i SP nr4.

Program "Radosna szkoła" jest programem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zakłada on przekazanie przez ministerstwo wsparcia finansowego samorządom prowadzącym szkoły podstawowe. W ubieglym roku powstał w Brodnicy plac  przy SP nr. 1 , który kosztował około 230 tys zł brutto. Z kasy miasta zgodnie z założeniami programu pochodziło 50 procent kosztów urządzenia szkolnego placu zabaw. Powierzchnia placu przy "Jedynce"wynosi 256 m kw. Jest on przygotowany do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (na przykład pokonywania przeszkód, wspinania, czworakowania, przeskoków, przeplotów czy zwisów). Może być wykorzystywany również do prowadzenia zabaw i gier. Przy urządzaniu placu wykorzystano nowoczesną, bezpieczną nawierzchnię pod urządzeniami, właściwe rozmieszczono sprzęt oraz przyjaźnie zagospodarowano pozostały teren zielenią. Powstające place zabaw przy pozostałych szkołach podstwowych w Brodnicy będą wielkością i sposobem urządzenia przypominały ten już działający. Koszt zbudowania pojedyńczego placu wyniesie około 230 tys. zł.