Rozstrzygnięto przetarg na "ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I INSTALACYJNE W CELU DOKOŃCZENIA BUDOWY SEGMENTU NR 1 PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BRODNICY"

Do 30 listopada 2012 roku zostanie wykończony stojący od  wielu lat i niszczejący do tej pory segment przy Zespole Szkół Nr 1 w Brodnicy.Wartość prac, które zostaną wykonane w obiekcie oszacowano na 871 tys. zł. Segment składać się będzie z części dydaktycznej oraz admninistracyjnej. Łączna powierzchnia obiektu wyniesie 810 m kw. W zakres robót, które  wykona wyłoniona w przetargu firma: ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY„BUD-DOM" wchodzą oprócz prac budowalnych również roboty dotyczace zagospodarowania terenu wokół segmentu. Inwestycja zostanie sfinansowana w 100 % z budżetu miasta.