Od poniedziałku 4 lipca 2011 r. kierowców i pieszych czekają utrudnienia związane z budową ronda na ul. Sądowej.


Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy i Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane w Brodnicy generalny wykonawca inwestycji polegającej na budowie ronda na ulicy Sądowej, informują że od poniedziałku 4 lipca 2011 r. nastąpią utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym związane z budową drogi tymczasowej i przekładania ruchu na drogę tymczasową. W związku z powyższym prosi się wszystkich uczestników ruchu o dostosowanie się do znaków ustawionych wokół placu budowy.