16 czerwca 2011 r. burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu umowę na realizację projektu pod nazwą „Przebudowa ulicy Długiej w Brodnicy”

Projekt dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013

Całkowita wartość projektu wynosi 1 799 937,28 zł. Wartość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego - 899 968,64 zł.

Głównym celem przedmiotowego projektu jest poprawa stanu drogi gminnej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym w celu zwiększenia spójności wewnętrznej, bezpieczeństwa transportowego oraz dostępności zewnętrznej miasta. Zakres projektu „Przebudowa ulicy Długiej” obejmuje budowę ulicy o nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej oraz chodnika z kostki betonowej i zatokę autobusową. Realizacja inwestycji rozpocznie się we wrześniu 2011 r., planowane zakończenie realizacji zadania czerwiec 2012 r.