W wyniku przetargu nieograniczonego samochód służbowy marki Skoda SuperB został sprzedany.

Pierwszy przetarg odbył się 15 kwietnia 2011 r. Cena wywoławcza wynosiła 25.000,00 zł i wtedy auto nie znalazło nabywcy. Drugi ustny przetarg nieograniczony odbył się 24 maja 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brodnicy. Do przetargu dopuszczonych zostało 4 oferentów, którzy wpłacili wadium w wysokości 900,00 zł. Cena wywoławcza w drugim przetargu wyniosła 18.000,00 zł . W wyniku przeprowadzonej licytacji osiągnięto cenę 25.400,00 zł. Umowa została podpisana w dniu 30.05.2011 r. Kwota została zapłacona przez nabywcę, auto zostało przekazane nowemu właścicielowi na podstawie protokołu i zawartej umowy.