Muzeum w Brodnicy, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Brodnicy oraz Fundacja Vetustas – Przestrzeń Pogranicza w Brodnicy zapraszają na sesję popularnonaukową „Zjawiska magiczno-demoniczne a chrystianizacja w tradycji kulturowej regionu”, która odbędzie się 20 maja 2011 r. o godz. 18.00 w Pałacu Anny Wazówny.

W programie imprezy:

1. Prezentacja filmu Piotra Grążawskiego „Zielony człowiek jak relikt dawnego kultu pogańskiego w sztuce średniowiecza”

2. Jadwiga Lewandowska – Tradycje zjawisk demonologicznych w Strzygach na ziemi dobrzyńskiej

3. Marian Marciniak – Ślady zabiegów antywampirycznych na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Szabdzie-Cegielni.

4. Kazimierz Grążawski - „Zjawiska magiczno-demoniczne a chrystianizacja ziem pogranicza polsko-pruskiego.

5. Prezentacja filmu Wiesława Jankowskiego „Polowanie na czarownice”.