Burmistrz Brodnicy ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w Brodnicy w roku 2011.

Celem zadania jest: zapewnienie bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej dzieciom i młodzieży w czasie letnich wakacji; realizacja oferty wypoczynku dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście w okresie wakacyjnym; propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży. Zadania te mogą być realizowane w formie: 1) organizowania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży poza miejscem zamieszkania z programem rekreacyjno-sportowym, krajoznawczo-turystycznym, sportowym, profilaktycznym lub kulturalnym; 2) organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania - półkolonie (stałe grupy dzieci uczęszczające na zajęcia w określonym czasie, realizujące program pod opieką wychowawcy).

Termin składania ofert upływa 31 maja 2011 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Brodnicy, zakładka Przetargi/Konkurs ofert/Biuro Sportu, Turystyki i Rekreacji.