O MIEJSCOWOŚCI
WARTO ZOBACZYĆ

Chata


O MIEJSCOWOŚCI
WARTO ZOBACZYĆ

Dawna szkoła


O MIEJSCOWOŚCI
WARTO ZOBACZYĆ

Chata drewniano - murowana


Kapliczka


O MIEJSCOWOŚCI
WARTO ZOBACZYĆ

Kościół parafialny


Kościół parafialny


O MIEJSCOWOŚCI
Wieś wzmiankowana w 1343 r. z zachowanymi elementami tradycyjnej zabudowy
WARTO ZOBACZYĆ

 

Chałupy drewniane

 

Chałupy drewniane – z poł. XIX w., konstrukcji zrębowej na podmurówce kamiennej o dachach siodłowych, krytych strzechą i ozdobnie szalowanych szczytach. Dwu- i trój-osiowe.


Szkoła

Szkoła – z XIX w.

Szkoła

Młyn wodny – drewniany – z pocz. XX w.O MIEJSCOWOŚCI
Wczesnośredniowieczna osada obronna, - pierścieniowata, położona na południowym brzegu jeziora Trepki. Stanowisko datowane na IX – poł X w. Leży na pagórku 50x60 m, wys. 3-4 m. Odkryto ślady dookolnej zabudowy z paleniskiem kamiennym (z wolnym dziedzińcem) – wobec braku wału obwodowego czy śladów palisady trudno zaliczyć obiekt to tradycyjnych grodzisk wczesnośredniowiecznych.
WARTO ZOBACZYĆ


O MIEJSCOWOŚCI
Malowniczo położona wieś nad jeziorem Małe Leźno.
WARTO ZOBACZYĆ

 

Chaty drewniane

Zabytkowe chaty wiejskie – drewniane


Chaty drewniane

Murowana szkoła – z XIX w.O MIEJSCOWOŚCI
WARTO ZOBACZYĆ

Kościół parafialny

Kościół parafialny

Dzwonnica

Kościół parafialny