O MIEJSCOWOŚCI
Wieś wzmiankowana w 1437 r. Parafia erygowana w pocz. XIV w.
WARTO ZOBACZYĆ


Kościół parafialny Kościół parafialny

Kościół parafialny p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego – gotycki, uszkodzony w 1414 r., odnawiany w 1921 i 1960 r. Kamienny, za szczytami i górna kondygnacją wieży ceglanymi. Salowy z prostokątną wieżą os zachodu. Szczyt trójkątny zwieńczony sterczynami z trzema blendami ostrołukowymi. Wnętrze kryte stropem kasetonowym. Wyposażenie renesansowe z 1 poł. XVII w. I barokowe z ok. 1700 r. Krucyfiks ludowy z XIX w. Na plebanii rzeźby ludowe z XVI i XIX w.

Dzwonnica DzwonO MIEJSCOWOŚCI
Wieś ulicówka wzmiankowana w 1325 r., parafia założona w 1 poł. XIV w.
WARTO ZOBACZYĆ

 

Kościół parafialny

 

Kościół parafialny p. w. Św. Fabiana i Sebastiana - (poprzednio Św. Św. Wita, Fabiana, Sebastiana i Wszystkich Świętych). W 1822 r. przebudowany, przedłużony ku wschodowi. Gotycki (prezbiterium neogotyckie z 1882 r.), murowany z głazów granitowych (w nowszych częściach cegły), częściowo otynkowany. Pierwotnie salowy, zachodnią wieżą wtopioną częściowo w korpus, w nawie wspartą na 2 filarach. Od południa ostrołukowy portal. Dachy siodłowe, na wieży namiotowy, kryte dachówką. Wieża zwieńczona chorągiewką z datą 1880 (remont znacznie przekształcający wieżę). Wyposażenie wnętrza: regencyjne (ok. 1730 r. – ołtarz główny). Obrazy barokowe XVIII – wieczne, granitowa kropielnica, - być może średniowieczna. Dzwon z 1571 r. W otoczeniu kościoła neogotyckie murowane ogrodzenie (ok. 1806 r.).

 

Kościół parafialny


Kościół parafialny


Kościół parafialny

 

Chałupy drewniane – o konstrukcji zrębowej, na podmurówce z dachem siodłowym z podcieniem wspartym na trzech słupach z zastrzałami i ukośnych belkach poprzecznych. Grodzisko wczesnośredniowieczne – na zachodnim brzegu jeziora na wypiętrzonym pagórku. Jego pierścieniowate wały wys. 8-10 m zajmują pow. 80x60 m. Odkryto relikty zabudowy grodu zlokalizowanej dookolnie wewnątrz obwałowań, które umacniane były drewnianą palisadą na szczycie. Obiekt funkcjonował na przeł. XI i XII w. Nawarstwienia średniowieczne zawierały także rozproszone materiały ceramiczne z ok. pierwszych wieków naszej ery.O MIEJSCOWOŚCI
Wieś wzmiankowana w 1402 r. Własność Zakonu Krzyżackiego, komtura brodnickiego. Po 1466 r. własność królewska. W 2 poł. XVI w Nowy Dwór znalazł się w granicach powiatu michałowskiego o starostwa brodnickiego. Administracyjnie przynależał do parafii Brodnica. W XV w. Była tu karczma.
WARTO ZOBACZYĆ
Grodzisko wczesnośredniowieczne – ok. 1 km na południe tzw. Góra Pikówka. Grodzisko wielofazowe z epoki brązu, wczesnego średniowiecza i czasów nowożytnych.


O MIEJSCOWOŚCI
Wieś wzmiankowana z 1222 r. jako Nevir. Niegdyś gród wymieniany wśród przekazywanych biskupowi Chrystianowi przez Konrada Mazowieckiego.
WARTO ZOBACZYĆ
Grodzisko wczesnośredniowieczne – osada obronna na owalnym pagórku (90x100 m) wysokim na 5-6 m, częściowo zniesionym w XIX w przez budowę drogi z Brodnicy do Torunia. Zabudowania majątku – z XIX w., dwór klasycystyczny Park podworski – 0,4 ha ze starodrzewiem – skupienie 21 pomnikowych 150 – letnich lip.


O MIEJSCOWOŚCI
Wieś wzmiankowana w 1246 r.
WARTO ZOBACZYĆ
Kościół parafialny p. w. Św Bartłomieja – poprzednie kościoły drewniane zniszczone w latach: 1553 w czasie wojen szwedzkich; następny z 1693-5, rozebrany ok. 1900 r. Obecny murowany z 1902 r. wg. Projektu arch. Ziedke z Brodnicy. Murowany z cegły, ze strzelistą wieżą, dachem siodłowym, krytym dachówką. Ołtarze w zwieńczeniach barokowe, krucyfiks XVIII/XIX w. Na przykościelnym cmentarzu groby właścicieli wsi Wybickich z 2 poł. XIX w. Chałupy drewniane – o konstrukcji zrębowej, na podmurówce kamiennej, kryte strzechą z XIX w. Figura przydrożna - z 3 ćw. XIX w. – św. Jana Nepomucena, kamienna, naprzeciw cmentarza. Pomniki przyrody – skupienie 4 lip 100 – letnich przy drodze do Szabdy. Stanowisko archeologiczne – na obszarze tzw. Bindugi n/Drwęcą odkryte ślady osadnictwa z mezolitu i neolitu z najstarszymi pochówkami na Niżu, sprzed 8-9 tys. lat.


O MIEJSCOWOŚCI
Wieś wzmiankowana w 1239 r. jako przynależna grodowi w Świeciu nad Drwęcą. W 1672 r. podzielona na dwie części – królewską i szlachecką.
WARTO ZOBACZYĆ

 

Zespół dworsko - parkowy

 

Zespół dworsko – parkowy – W 1749 r. majątek w posiadaniu starosty brodnickiego Bielińskiego, później Rembielińskiego. Po 1804 r. w rękach E. Kriegera. Niegdyś w majątku znajdowały się: browar lub gorzelnia, kaplica ewangelicka, budynek gospodarczy, dom ogrodnika, kuźnia, dwór, oficyna (dobudowana), baszta z wiatrakiem i stajnia. Natomiast nadal można podziwiać wspaniałej konstrukcji spichlerze i romantyczny gołębnik w postaci baszty otoczonej fosą.

Zespół dworsko - parkowy

 

Pomniki przyrody – w parku dworskim. Większość nasadzeń i układ po 1842 r. w tym gatunki egzotyczne – platany i tulipanowce. Skupienie 22 drzew to pomnikowe okazy mające po 160 lat: buka pospolitego, dębu szypułkowego, 2 jaworów, 4 jesionów, kasztanowca, 7 lip, 2 platanów klonolistnych i 80 – letniego tulipanowca.O MIEJSCOWOŚCI
Wieś wzmiankowana w 1303 r.
WARTO ZOBACZYĆ

 

Kościół parafialny

 

Kościół parafialny p. w. Św. Mikołaja – gotycki z czasu erygowania parafii, kilkakrotnie odnawiany (1683, 1739, 2 poł. XIX w., 1962 r.). Kamienny (górne kondygnacje wieży i szczyt ceglane, częściowo otynkowany). Salowy, trójnawowy, z kwadratową wieżą od zachodu. Wnętrze kryte płaskim dachem, chór muzyczny murowany, barokowy z XVIII w. Ołtarz główny i boczne pierwotnie iluzjonistyczne – zamalowane w 1962 r. Wystrój barokowo- rokokowy, jedynie granitowa kropielnica – być może średniowieczna.

 

Kościół parafialny

 

Domy drewniane – z XIX w., konstrukcji zrębowej, czteroosobowa, z dachem siodłowym krytym strzechą. Park podworski – wiejski – o pow. 1,25 ha. - Pomnik przyrody – lipa drobnolistna 250 letnia w m. Cielęta wybudowanie