Wydział Spraw Społeczno-Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Brodnicy przypomina o konieczności posiadania przez osoby pełnoletnie ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć nie później jak 30 dni przed terminem ważności (data ważności zamieszczona jest w prawym dolnym rogu dokumentu). Termin ważności dowodu osobistego zostaje skrócony do 3 miesięcy w wypadku zmiany danych w nim zawartych. Należy wtedy złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w terminie 14 dni. W przypadku osób przebywających za granicą termin ważności wynosi 4 miesiące liczony od daty zmiany. Informacje dotyczące wymiany dokumentu stwierdzającego tożsamość można uzyskać w Wydziale Spraw Społeczno-Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Brodnicy (pokój 111A), tel. 0-56 4930324 lub na stronie internetowej Urzędu: www.bipbrodnica.pl.