O MIEJSCOWOŚCI
Wieś wzmiankowana w XVI w.
WARTO ZOBACZYĆ

 

Kościół parafialny

 

Kościól parafialny p. w. św. Andrzeja - zbudowany w 1 poł. XIV w., (pierwsza wzmianka z 1414 r.). - spalony i odbudowany w XV w., oraz zniszczony w czasie wojen szwedzkich, odnowiony 1645 i 1683 r. (XVII w.). Murowany z głazów granitowych (górna kondygnacja wieży i sczyty ceglane). Salowy z wieżą zachodnią, dołem kwadratową, wyżej ośmioboczną. Wnętrze kryte stropem belkowym, dach kryty dachówką. Ołtarz główny barokowy z 1 poł. XVIII w. Chór muzyczny drewniany z po XIX w. Dwie kropielnice granitowe, zapewne średniowieczne.

Kościół parafialny

Stanowisko arhcieologiczne – groby skrzynowe z epoki żelaza.O MIEJSCOWOŚCI
Parafia erygowana w 1 poł. XIV w.Wzmiankowana 1331 r. jako Krosin.
WARTO ZOBACZYĆ

 

Kościół parafialny

 

Kościół parafialny p. w. św. Mikołaja – (od 1590 r. Filia Lembarga), gotycki. Kościół podwyższony (mury korpusu i szczyt wschodni) w poł XIX w. I gruntownie remonotowany w 1900 r. Kamienny (górne części wieży, ścian i szczyty ceglane), salowy z kwadratowa wieżą od zachodu. Wnętrze zamknięte tzw. Pozornym sklepieniem kolebkowym zapewne z XVII w. W zakrystii i kaplicy sklepienie krzyżowo – żebrowe z XIV w. Wieża trójkondygnacyjna, ożywiona ostrołukowymi blendami. Na ścianie południowej korpusu prymitywny zegar słoneczny ok. XVII w. Wyposażenie barokowo – rokokowe z XVII i XVIII w. Chór muzyczny drewniany z XVIII w. Feretron ludowy z płaskorzeźbą Matki Boskiej Wąbrzeskiej.

Kościół parafialny

Budynek folwarczny – murowany, neogotycki z 1867 r

Budynek folwarczny

Dom drewniany - z XIX w.

Dom drewniany

Park dworski – 1,8 ha Stanowisko archeologiczne – groby z okresu rzymskiegoO MIEJSCOWOŚCI
Wieś pojawia sie w kronikach juz w 1414 r. Pod nazwą Gribinaw, poźniej Grzywana, w 1570 r. Grzybno. W 1414 r. Wieś została spustoszona przez wojska polsko – litewskie. W okresie krzyżackim własność rycerska, w czasach polskich własność szlachecka. W XVI wieku była tu karczma, młyn i kowal. Od 1560 r. W powiecie michałowskim, parafii Brodnica.
WARTO ZOBACZYĆ

 

Kościół parafialny

Kościól poewangelicki – zbudowany w 1896r.

Kościół parafialny

Plebania z ok. 1840 r.

Plebania

Park Podworski Stanowisko archeologiczne - z epoki kamiennej i osada wczesnośredniowieczna.O MIEJSCOWOŚCI
W średniowieczu własność rycerska, 1 1420 r. Należała do 5 współwłaścicieli, od 1570 r. Właśność szlachecka. Parafia założona w 1 poł. XIV w. Wzmiankowana już w 1303 r. Wieś rozproszona regularnie przy bocznych drogach. W XIX w. Wystepuje jako obszra dworski.
WARTO ZOBACZYĆ
Grodzisko – nizinne położone na pół-wyspie jez. Chojno, o wymiarach 30x70 m o niewielkim pierścieniowantym wale wyniesionymosadnictwa z XI w. Odkryto relikty drewniano – ziemnych umocnień wału a także ślady powodzi – być może przyczyny zaniechania jego użytkowania. Jeden z grodów w dolinie Lutryny – strefie rubieży osadniczej we wczesnym średniowieczu. Pomnikowe dęby - 200 letni dąb nad jez. Małe Chojno. Na dawnym cmentarzu ewalgelickim 300 letni dąb.


O MIEJSCOWOŚCI
Wieś wymieniana w źródłach pisanych 1222 r. Wśród byłych grodów ziemi chełmińskiej darowanych biskupowi pruskiemu Chrystianowi od księcia Konrada Mazowieckiego.
WARTO ZOBACZYĆ

 

Kościół parafialny

 

Kościół parafialny p. w. św. Jakuba - najprawdopodobniej najwcześniejszy obiekt sakralny w regionie brodnickim. Prezbiteruim oraz częściowo nawa wzniesione zostały ok. 1260 r. - dalsza rozbudowa przypada na XIV w., wieża murowana z poł. XVII w. Kościól ceglany, na podmurówce z głazów narzutowych. Rzdziej dpotykane prezbiterium – w formie trójbocznej, z zakrystią po północy. Nawa czteroprzęsłowa z kruchtą i kwadratową wieżą od zachodu. Strop belkowy neogotycki, w zakrystii sklepienie kolebkowo – żebrowe. Wieża trzykondygnacyjna, zwieńczona attykami oraz iglicą z chorągiewką z datą 1755. Dach siodłowy, kryty dachówką. O łtarz główny poźnobarokowy z 1 cw. XVIII w. Z rzeźbami św. Piotra i Pawła, Jana i Nepomicena oraz wyżej św. Jakuba. Dwa bocvzne ołtarze regencyjne z 2 ćw. XVIII w. Obraz Matki Boskiej malowny przez Hermana Hana z 1597 r. Chrzcielnica rokokowa, natomiast kamienna kropielnica może być średniowieczna.

Kościół parafialny Kościół parafialny

Dwór – o skromnych cechach klasycystycznych z pocz. XIX w., drewniany, parterowy, częściowo otynkowany o konstrukcji zrębowej – zbudowany dla rodziny Jezierskich (1786 – 1887) – właściecieli ziemskich. Układ pomieszczeń dwutraktowy, elelwacja z facjatą i późniejszym gankiem oraz balkonem. Naczółkowy dach kryty dachówką. Opodal park dworski o pow. 2,2 ha. Grodziska średniowieczne – półnizinne nad jeziorem Oleczno, z owalnym wałem (100x70) oraz wyżynne nad jeziorem Chojno. Wykopaliska ujawniły trzy fazy zasiedlenia obiektu w okresie IX – XII w., ze śladami zabudowy wewnetrznej na majdanie i drewniano – ziemnych umocnień wału, wzmacnianego ławą kamienną i płaszczem glinianym. Jeden z najważniejszych grodów chełmińsko – pruskiej rubieży osadniczej, położonych w dolinie Lutryny (Małej Osy). W 1246 r. Wieś darowana przez wielkiego mistrza krzyżackiego biskupowi chełmińskiemu. Od 1516 r. Własność szlachecka, od 1634 r. - nadana benedyktom z Grudziądza aż do kasaty zakonu.